MT 215 KHÁNH HỘI, PHƯỜNG 3, QUẬN 4

MT 215 KHÁNH HỘI, PHƯỜNG 3, QUẬN 4

Diện tích: 6m x 15m
Kết cấu: trệt lửng 2 lầu st
Ngày đăng: 18/05/2021
Giá: 90 triệu/ tháng
MT 329 HOÀNG DIỆU, PHƯỜNG 6, QUẬN 4

MT 329 HOÀNG DIỆU, PHƯỜNG 6, QUẬN 4

Diện tích: 4,5m x 17m
Kết cấu: trệt 4 lầu
Ngày đăng: 18/05/2021
Giá: 90 triệu/ tháng
GÓC 2MT 124 KHÁNH HỘI, PHƯỜNG 6, QUẬN 4

GÓC 2MT 124 KHÁNH HỘI, PHƯỜNG 6, QUẬN 4

Diện tích: 60m2
Kết cấu: trệt
Ngày đăng: 17/05/2021
Giá: 45 triệu/ tháng
MT 277 HOÀNG DIỆU, PHƯỜNG 8, QUẬN 4

MT 277 HOÀNG DIỆU, PHƯỜNG 8, QUẬN 4

Diện tích: 6m x 18m
Kết cấu: 1 trệt 5 lầu
Ngày đăng: 14/05/2021
Giá: 160 triệu/tháng
MT 187 KHÁNH HỘI, PHƯỜNG 3, QUẬN 4

MT 187 KHÁNH HỘI, PHƯỜNG 3, QUẬN 4

Diện tích: 6m x 15m
Kết cấu: 1 trệt 1 lửng 3 lầu
Ngày đăng: 25/01/2021
Giá: 75 triệu/ tháng
MT K50 HOÀNG DIỆU, PHƯỜNG 6, QUẬN 4

MT K50 HOÀNG DIỆU, PHƯỜNG 6, QUẬN 4

Diện tích: 4m x 15m
Kết cấu: trệt
Ngày đăng: 09/11/2020
Giá: 30 triệu/ tháng
GÓC 2 MT 58 TÂN VĨNH - ĐƯỜNG 10C, PHƯỜNG 6, QUẬN 4

GÓC 2 MT 58 TÂN VĨNH - ĐƯỜNG 10C, PHƯỜNG 6, QUẬN 4

Diện tích: 10m x 18m
Kết cấu: 1 hầm 1 trệt 1 lầu
Ngày đăng: 10/08/2020
Giá: 65 triệu/ tháng
MẶT TIỀN 229 - 231 - 233 HOÀNG DIỆU QUẬN 4

MẶT TIỀN 229 - 231 - 233 HOÀNG DIỆU QUẬN 4

Diện tích:
Kết cấu: 1 trệt 2 lầu
Ngày đăng: 22/05/2020
Giá: 145 triệu/ tháng
0908 228 338